pomiar wód gruntowych

Wody gruntowe są to wody podziemne, które zalegają na głębokościach większych niż wody przypowierzchniowe. Nie podlegają one bezpośrednio czynnikom atmosferycznym, ani zmianom temperatury w czasie doby. Ich cechą charakterystyczną jest równowaga termiczna, a temperatura zmienia się wraz z porami roku.

Jak chronić się przed wodami gruntowymi?

Wody gruntowe to główne zagrożenie dla podziemnych części budynku. Znajdują się one w gruncie, pochodzić mogą także z opadów. Przesączają się przez warstwy podłoża i znajdują szczeliny, przez które dostają się do wnętrz piwnicy, wilgotnieją ściany wewnętrzne, przez co powstają grzyby i pleśń.
Zabezpieczyć przed nimi można się za pomocą izolacji poziomych i pionowych, przy pomocy powłokowych mas bitumicznych, folii albo pap asfaltowych. Przed wodami chronią także drenaże budynku, które nie dopuszczają do przeniknięcia wody, a także igłofiltry.

Co to są igłofiltry i jak działają?

Igłofiltry to przewody rurowe, które są zakończone filtrem. Jest to krótka perforacja umieszczana w gruncie na odpowiedniej głębokości. Sekcja perforacji sięgać musi poniżej docelowego poziomu wód gruntowych.
Igłofiltry rozmieszczane są wokół lub obok wykopu, w metrowych odstępach. Podłącza się je do kolektorów ssących, a te do agregatu pompowego.
Agregat pompowy to urządzenie, które nie tylko wytwarza podciśnienie, ale także umożliwia zassanie wody z igłofiltrów na poziomie filtra. Woda ta jest na bieżąco odprowadzana z jej układu, dzięki czemu obniża się jej poziom w gruncie. Dzięki temu możliwe są prace w wykopach, roboty wodociągowe, czy układanie rur kanalizacyjnych.

Jak wygląda instalacja z igłofiltrami?

Instalacja z igłofiltrami jest jedną z najskuteczniejszych metod na obniżenie poziomu wód gruntowych. Igłofiltry umieszczane są bezpośrednio w gruncie i stanowią punkty ujęć wodnych oraz pomagają w odprowadzaniu i pozyskiwaniu wody z konkretnego obszaru.
W zależności od warunków terenowych koniec igłofiltra znajduje się na głębokości od czterech do sześciu metrów. Igłofiltry są łączone z kolektorem nad poziomem gruntu. Kolektory połączone są ze sobą za pomocą łuków, łączników i rur przelotowych, czyli dodatkowych elementów instalacji. Uzyskane podciśnienie umożliwia pobór wody z gruntu. Wydalana jest ona poprzez agregat, a wydalana poprzez rurociąg i wąż zrzutowy.

Zastosowania instalacji igłofiltrowych

Instalacje igłofiltrowe wykorzystywane są najczęściej przy okresowym odwodnieniu, przy odwadnianiu wykopów budowlanych, przy ogólnym obniżeniu poziomu wód gruntowych.